Wij zijn een actieve gemeenschap van christenen in Utrecht die samen zoeken naar de betekenis van het geloof voor onszelf en de wereld waar we ons in bewegen. Hierin nemen we geen genoegen met gemakkelijke antwoorden, maar laten we ons uitdagen in de ontmoeting met God, elkaar en onze omgeving. Deze zoektocht kenmerkt zich door creativiteit, humor, diepgang, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ons anker vinden wij in het evangelie van Jezus Christus, Gods liefdevolle boodschap voor onze wereld. Geïnspireerd door de tradities van Zijn kerk zoeken we onophoudelijk naar wegen om deze boodschap van Gods Koninkrijk in woord en daad zichtbaar te maken in deze tijd, onze stad en ons eigen leven.

Lees het beleidsplan voor 2016-2020 voor de gemeente.

Onze predikanten

Onze wijkpredikant is ds. Mariska van Beusichem. Zij is voor de helft van haar tijd werkzaam in Utrecht. Daarnaast is zij ook stadspastor in Zwolle.

Daarnaast verzorgt ds. Hans Koops (ook verbonden aan de wijkgemeente Nicolaikerk) een deel van het pastoraat in de wijk Kanaleneiland.

ds. Mariska van Beusichem

 Ds. Mariska van Beusichem is onze wijkpredikant.

meer info

ds. Hans Koops

Ds. Hans Koops verzorgt een deel van het pastoraat op Kanaleneiland.

meer info