Misschien denk je erover om een kerkdienst of activiteit bij de Wijkgemeente Utrecht-West te bezoeken. Zo’n eerste bezoek kan best spannend zijn. Wat kan je verwachten, hoe gaan dingen en waar moet je aan denken? Om je te helpen proberen we op een aantal vragen alvast een antwoord te geven. Heb je nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!

De Wijkgemeente Utrecht-west is een protestantse kerk in de wijk Lombok. De gemeente is onderdeel van de PGU en PKN. We zijn een open gemeente. We zijn een actieve geloofsgemeenschap met diverse gesprekskringen, kloosterweekenden en activiteiten voor jongeren, jonge ouders en ouderen.

We vinden het als kerk belangrijk om er te zijn voor mensen in de gemeente en de buurt, maar ook voor daarbuiten. We geven daarom niet alleen geld aan mensen die dat nodig hebben, we willen ook bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Er zijn voor elkaar, met elkaar en met respect voor een ieder.

“De wijkgemeente is een thuis voor mijn gezin en mij. Hier leren wij wat geloven in deze tijd betekent.” (Johan)

“We zoeken als gemeente naar nieuwe vormen zonder oude normen uit het oog te verliezen.” (Adriënne)

Iedereen is welkom bij de Wijkgemeente Utrecht-West. Het maakt niet uit of je God al hebt gevonden of Hem nog zoekt. Je mag hier zijn zoals je bent. Er wordt geen probleem gemaakt van andersdenkenden of bijvoorbeeld homoseksualiteit.

Welke leeftijd je ook hebt, je zult leeftijdsgenoten vinden in onze kerk. De jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar zijn erg actief in deze Utrechtse kerk. Ook zijn er veel (jonge) gezinnen en ouderen.

“De kerk staat als teken van en naar God. Iedereen is er welkom, wie/waar of hoe hij of zij is. Samen kunnen bidden en zingen tot eer van God. Het is een steun en rustpunt in en voor onze wijk. We proberen mensen te helpen in de kerk, maar ook in de wijk.” (Mevrouw Koppelaar)

Onze kerkdiensten beginnen zondagochtend om 10.00 uur. De meeste mensen komen tussen kwart voor 10 en 10 uur binnen en zoeken een plekje. De dienst duurt meestal tussen een en anderhalf uur. Na afloop staat de koffie en thee klaar.
De kerkdiensten worden gehouden in het wijkgebouw De Wijkplaats aan de Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht. Het gebouw bevindt zich op de hoek van de Billitonkade en de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Andere activiteiten vinden soms plaats in De Wijkplaats, maar vaker bij gemeenteleden thuis.
Als groene kerk willen we natuurlijk liever dat je met de fiets naar de kerk komt. Kom je toch met de auto? Er is geen grote parkeerplaats in de buurt van de kerk, dus je zult in de straten in de omgeving moeten parkeren. Op zondag kun je daar gratis parkeren.
Bij de ingang van de kerk staan meestal de ouderling van dienst en de predikant om iedereen welkom te heten. Vind je het fijn om met een gemeentelid af te spreken om samen naar de kerk te gaan en dat hij of zij je wegwijs maakt? Dat kan! Mail naar maatje@kerkutrechtwest.nl wanneer je wilt komen, dan zullen we je met iemand in contact brengen.
De dienst duurt meestal tussen een en anderhalf uur. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar.

“Bij de koffie na de dienst heb ik betere gesprekken dan in de kroeg.” (Jan Aren)

Elke zondag komen we om 10.00 uur bij elkaar voor de kerkdienst. In de dienst zoeken we contact met God door middel van gebeden, liederen en de preek. In de preek legt onze wijkpredikant Mariska van Beusichem of een gastpredikant de Bijbel uit en geeft overwegingen mee over de betekenis van God en de Bijbel voor het dagelijks leven.

In de kerkdienst zingen we liederen uit de volle breedte van de kerkelijke traditie: oude psalmen, Psalmen voor Nu, gezangen, liederen uit de Taizé- en Opwekkingsbundels, liederen van de band Sela en meer. Ongeveer één keer in de maand begeleidt onze muziekgroep de liederen. Op de andere zondagen hebben we een pianist of organist. Alle teksten en liederen worden op een beamer geprojecteerd, dus je hoeft niets mee te nemen om mee te kunnen doen.

De kerkdienst is ook een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten. Daarom drinken we na elke kerkdienst samen koffie en thee. Soms lunchen we ook samen. Uiteraard zijn gasten van harte welkom, zowel in de dienst als naderhand.

Trek aan waar jij je comfortabel in voelt. Er zijn geen kledingvoorschriften in onze kerk. Het maakt niet uit of je als vrouw een broek of rok draagt en of je als man in een spijkerbroek of pantalon komt.
Voor de allerkleinsten hebben we een crèche. Ouders brengen hun baby’s en peuters voordat de kerkdienst begint naar een aparte kamer in het gebouw bij de leiding van de crèche.

Voor basisschoolkinderen is er de kinderdienst. Deze kinderen zijn bij het begin van de kerkdienst. De predikant zal na ongeveer tien minuten een gesprekje voeren met alle kinderen, vervolgens gaan de kinderen met de begeleiders/leiding mee naar een andere ruimte in het kerkgebouw voor hun eigen kinderdienst.

Elke twee weken hebben we een tienerdienst voor jongeren van 11 tot ongeveer 15 jaar. Tegelijk met de kinderen van de kinderdienst (voor de schriftlezingen) vertrekken de tieners uit de kerkzaal naar een eigen ruimte.

Aan het einde van de dienst komen alle kinderen terug in de kerkzaal, zodat iedereen samen de zegen ontvangt.

Lees meer over de activiteiten voor kinderen

Voor of na een kerkdienst kun je de predikant aanspreken of de ouderling of diaken, die ook voor in de kerk zitten en tegelijk met de dominee de kerk in- en uitlopen. Eigenlijk kan je iedereen aanspreken om een vraag te stellen of een praatje te maken, veel mensen zullen je verder wegwijs kunnen maken of voorstellen aan iemand anders die je vraag kan beantwoorden.

Wil je telefonisch of per mail je vragen stellen? Dat kan via het algemene e-mailadres info@kerkutrechtwest.nl. De predikant Mariska van Beusichem kun je bereiken via predikant@kerkutrechtwest.nl of 06-23165797.

In onze gemeente zijn diverse gespreksgroepen en kringen voor verschillende leeftijden.

Er is ongeveer elke twee maanden een dienst van Schrift en Tafel. Bovendien wordt het avondmaal gevierd op Witte Donderdag en in bijzondere diensten. Naast de wijn is er ook druivensap.

Iedereen mag deelnemen aan het Avondmaal. Ook niet-belijdende leden en kinderen (als de ouders het goed vinden) worden uitgenodigd aan de viering deel te nemen.

Iedereen is welkom in onze kerk. Dat betekent dat je ook van harte welkom bent als je niet in God gelooft, maar gewoon nieuwsgierig bent naar wie er in een kerk komen en een keer kerkdienst wilt meemaken. En ook als je een ander geloof aanhangt, maar om welke reden dan ook een keer bij ons langs wilt komen, ben je meer dan welkom.

Als je van te voren laat weten dat je komt, bijvoorbeeld via de contactknop op deze site, hoef je ook niet bang te zijn dat je na de dienst alleen je kop koffie staat weg te klokken. Wij zijn namelijk óók nieuwsgierig naar wie er nieuwsgierig naar ons is en maken graag kennis na de dienst.

De wijkgemeente Utrecht-West doet haar best om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, zoals is voorgeschreven door de AVG. We hebben een privacyverklaring opgesteld, waarin staat welke gegevens we op welk moment verwerken en met welk doel. Deze verklaring vind je hier.

Een kerk wordt door de Belastingdienst gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus het antwoord is JA (boven een bepaalde drempel). Zie de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl >> Privé >> Relatie, Familie en Gezondheid >> Schenken >> Giften

Onze wijkgemeente heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid. Wij zijn onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht, die wel rechtspersoonlijkheid heeft. De wettelijk verplichte informatie inzake ANBI kun je dan ook vinden op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht: www.pgu.nu