Try-out kerkdiensten met 15 personen

De kerkenraad heeft onderzocht hoe we in coronatijd in de Wijkplaats op een veilige manier kunnen kerken. Rekening houdend met overheidsvoorschriften en kerkelijke protocollen is er een weldoordacht plan gemaakt. Dit plan gaan we nu eerst uitproberen. Daarom staan op 2 en 16 augustus try-outs gepland van diensten met 15 personen. Na de try-outs wordt het plan geëvalueerd vanuit de wens om in september met meer mensen samen te komen – natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-pandemie.

De geplande indeling van de zaal, inclusief de vrij te houden ruimte, ziet u op bijgevoegde plattegrond. Er is nog géén kindernevendienst of crèche; ook vindt de collecte alleen digitaal plaats. Er wordt over nagedacht of er vier mensen in de dienst kunnen zingen. Daar wordt vlak voor de dient een beslissing over genomen. Na afloop is er gelegenheid in een kring (een deel van) de andere bezoekers te ontmoeten, uiteraard op 1,5 meter afstand.

Coördinator van het kerkbezoek in corona-tijd is Tonny van den Berg. Wie op 2 of 16 augustus aanwezig wil zijn kan zich op de gebruikelijke manier bij haar opgeven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoort u of u welkom bent of op een reservelijst wordt geplaatst. Bepalend daarbij is het moment van aanmelden en een eerlijke verdeling.

Als u aanwezig wilt zijn moet u wel alle vragen naar corona-verschijnselen negatief kunnen beantwoorden. Twijfelt u, dan wordt u dringend verzocht u vóór aanmelding te laten testen.

Denk niet te snel: ‘Ik blijf wel thuis, dan kan iemand anders naar de kerk.’ Als iedereen dat denkt zijn er niet genoeg mensen om het plan uit te proberen!