Wij zijn de vreemdeling

We krijgen de beelden niet meer van ons netvlies: vreemdelingen, vluchtende mensen zijn deel van onze werkelijkheid geworden. Dit thema ‘vluchten’, ‘vreemdeling zijn’ – is een hoofdthema in onze Bijbel. Hoe sta jij hier in als christen? Als kerk? Hieronder een preek over dit thema van 26 april 2015. Gelezen gedeelten: Deuteronomium 10:12-22 Efeziërs 2:10-22  

Continue reading