Palmpasen: Verspilde Moeite

Overdenking op 9 april 2014, Palmpasen “Want laat één ding duidelijk zijn: de kerk heeft geen nut. Je kunt prima door het leven zonder te zingen, te bidden, te dansen, te feesten. Je kunt niet berekenen hoeveel nut de kerk heeft. Maar: de kerk heeft wel zin. Ontzettend veel zelfs. Het is de plek waar […]

Continue reading

Wat is belangrijker: je CV of je grafrede?

Overdenking bij Mattheus 17:1-9 en Filippenzen 3:7-14. 12 maart 2017 Voorganger: Pim Brouwer Lector: Hilbert Fleddérus Piano (naspel): Nick Goudkuil Uittreksel: “Wat bepaalde Jezus’ leven? Zijn CV of zijn grafrede? De laatste. Uitgesproken door een engel bij een open graf: Hij is hier niet meer, hij leeft! Die boodschap – maakt dat wij heel anders […]

Continue reading

De koning huilt – Palmpasen

Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Een overdenking op de zondag van Palmpasen, 20 maart 2016. Jezus huilt over Jeruzalem. Wat brengt jou vandaag vrede?   Luk 19:28-44 NBV 28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij […]

Continue reading

Wij zijn de vreemdeling

We krijgen de beelden niet meer van ons netvlies: vreemdelingen, vluchtende mensen zijn deel van onze werkelijkheid geworden. Dit thema ‘vluchten’, ‘vreemdeling zijn’ – is een hoofdthema in onze Bijbel. Hoe sta jij hier in als christen? Als kerk? Hieronder een preek over dit thema van 26 april 2015. Gelezen gedeelten: Deuteronomium 10:12-22 Efeziërs 2:10-22  

Continue reading