Palmpasen: Verspilde Moeite

Overdenking op 9 april 2014, Palmpasen “Want laat één ding duidelijk zijn: de kerk heeft geen nut. Je kunt prima door het leven zonder te zingen, te bidden, te dansen, te feesten. Je kunt niet berekenen hoeveel nut de kerk heeft. Maar: de kerk heeft wel zin. Ontzettend veel zelfs. Het is de plek waar […]

Continue reading

Wat is belangrijker: je CV of je grafrede?

Overdenking bij Mattheus 17:1-9 en Filippenzen 3:7-14. 12 maart 2017 Voorganger: Pim Brouwer Lector: Hilbert Fleddérus Piano (naspel): Nick Goudkuil Uittreksel: “Wat bepaalde Jezus’ leven? Zijn CV of zijn grafrede? De laatste. Uitgesproken door een engel bij een open graf: Hij is hier niet meer, hij leeft! Die boodschap – maakt dat wij heel anders […]

Continue reading