De koning huilt – Palmpasen

Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Een overdenking op de zondag van Palmpasen, 20 maart 2016. Jezus huilt over Jeruzalem. Wat brengt jou vandaag vrede?   Luk 19:28-44 NBV 28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij […]

Continue reading