Online kerkdiensten

Vanwege de corona-maatregelen is het voorlopig niet mogelijk als gemeente samen te komen in de Wijkplaats of Parc Transwijk. Maar we kunnen wel ‘samen’ via kerkdienstgemist.nl de viering meebeleven, die door een minimaal groepje mensen wordt verzorgd.
Net als altijd kunt u de liedteksten en Schriftlezingen via de beamer-presentatie volgen. Daarnaast is een beknopte liturgie te vinden in de Agenda op deze website. Daarin vindt u de grote lijn van de dienst en de nummers van de te zingen liederen.

Ook aan de collecte kunt u noodgedwongen alleen digitaal bijdragen. Maak een bedrag over naar de rekening van de wijkgemeente, NL70 RABO 0394 4352 30  t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West”, onder vermelding van de datum van de zondag (maand+dag, bijvoorbeeld “0607”). De ontvangen gelden worden 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen.