Nieuws over de kerkdiensten

De kerkenraad is blij u te kunnen laten weten dat er – na de geslaagde startzondag – de komende periode meer gelegenheden komen waarbij gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten.

In de maanden oktober, november en december is de kerkdienst van de wijkgemeente eens per maand om 12.00 uur in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. Dit gebouw is groot genoeg om allemaal op een veilig manier met elkaar samen te komen. Tijdens deze diensten zal ook crèche, kindernevendienst en tienerdienst zijn. Voor mensen die geen vervoer hebben, maar wel graag naar de kerk willen komen, kan vervoer worden geregeld. Zo is het dus voor jong en oud mogelijk om de dienst mee te maken. Op deze zondagen is de Wijkplaats gesloten en is er dus ook géén uitzending via kerkdienstgemist.

Daarnaast wordt eens per maand georganiseerd dat kleine groepjes gemeenteleden in huiskamers bijeenkomen om samen online de dienst in de Wijkplaats mee te beleven (gewoon om 10.00 uur). Hierbij zal, net als op de startzondag, vanuit de Wijkplaats verbinding met de huiskamers worden gemaakt. Voor kinderen wordt een huiskameractiviteit voorbereid.

Op de overige zondagen kunt u online de kerkdienst in de Wijkplaats meebeleven, net zoals de afgelopen maanden.

Bij de diensten in de Wijkplaats kunnen maximaal 30 mensen in de Wijkplaats zelf aanwezig zijn, waarbij het protocol met veiligheidsmaatregelen wordt gevolgd. Voor deze diensten kunt u zich op de gebruikelijke manier aanmelden bij Tonny van den Berg. Tijdens de dienst mag er door maximaal 4 personen (op de voorste rij) worden gezongen. We proberen af en toe een voorzanger bij de microfoon te regelen.

De data waarop de diensten in de Antoniuskerk en in groepjes vanuit huiskamers plaatsvinden, leest u in de Nieuwsbrief en op de website.

Zo blijven we samen leven, vieren en volgen!

(naschrift 3 oktober 2020)

In het kader van de nieuwe richtlijnen van de overheid is er voorlopig géén mogelijk om na de dienst samen koffie te drinken (noch in de Wijkplaats, noch in de Antoniuskerk).