Locatie

De Wijkplaats
De Wijkplaats is het gebouw waar we als gemeente samen komen. Op zondagochtend ontmoeten we elkaar hier voor de kerkdienst. Maar in de Wijkplaats gebeurt veel meer. Het is een buurtcentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Doordeweeks vinden hier onder meer maaltijden met ouderen, een multiculturele gespreksgroep en een tweedehandskledingverkoop plaats. Ook is er elke donderdag een voedselbank. Als gemeente leveren we graag onze bijdrage aan wat in De Wijkplaats gebeurt.
Kijk voor meer info op de website van De Wijkplaats.
Adres: Johannes Camphuysstraat 101, Utrecht

De Haven
Als gemeente onderhouden we een speciale relatie met De Haven. Dit is een zogeheten pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland: een kerkelijke gemeenschap in opbouw die zoekt naar nieuwe manieren om als kerk relevant te zijn in de samenleving. Als wijkgemeente waren we altijd present in Kanaleneiland en onze betrokkenheid met deze wijk is niet verdwenen, ook al vinden onze samenkomsten nu in Lombok plaats. Waar mogelijk ondersteunen we dus graag de activiteiten van De Haven en trekken samen op.

terug