Lichte versoepeling kerkdiensten

Zondag 20 juni hebben we voor het eerst weer koffie gedronken na de dienst. Het was heel plezierig elkaar op deze manier te ontmoeten. Ook de komende weken is dit weer mogelijk. Hoewel er versoepelingen zijn, is het virus helaas nog niet weg en blijft voorzichtigheid geboden. Besloten is dat we in ons kleine kerkgebouw, nu velen nog niet volledig gevaccineerd zijn, nog even te wachten met het samen zingen. We onderzoeken de mogelijkheid om in een groter gebouw bij elkaar te komen, waar we wel kunnen zingen. Jullie horen hier snel meer over.

Vanwege de anderhalve meter maatregel blijft het aantal mogelijke bezoekers nog beperkt, maar er kunnen 30 mensen in de Wijkplaats dus schroom niet je aan te melden bij de coördinator van het kerkbezoek (Tonny van de Berg) of spontaan te komen. Tot 30 personen is iedereen van harte welkom! Om het voor oud èn jong mogelijk te maken naar de dienst te komen, is er oppas/kindernevendienst op 27 juni en 11 juli.

Daarnaast worden er nog enkele huiskamerdiensten georganiseerd, waarbij we in kleine groepjes samen de dienst in de Wijkplaats volgen vanuit onze huiskamers. Uiteraard wordt ook hierbij rekening gehouden met de op dat moment geldende coronamaatregelen.