Gespreksgroepen

Binnen onze gemeente zijn verschillende kringen actief. Dit zijn groepen van gemeenteleden die elkaar op regelmatige basis ontmoeten. We gaan met elkaar in gesprek over de zaken die ons bezighouden. We zoeken naar de betekenis van het christelijk geloof voor ons persoonlijk leven en voor de wereld. De gespreksgroepen zijn een ideale manier om mensen snel beter te leren kennen en om meer te leren over het christelijk geloof of je geloof verder te verdiepen. 

Tussen de regels
‘Tussen de Regels’, dus niet helemaal volgens de regels. Tussen de regels vind je ruimte en diepgang. Wát lees je, hoe lees je het en hoe lééf je het? Tussen de Regels geeft ruimte aan twijfelaars en kenners om maandelijks bijeen te komen op woensdagavon. Wij zijn betrokken bij elkaars leven en in persoonlijke gesprekken, aan de hand van een samen gekozen boek, delen, bediscussiëren en bevragen we elkaar hoe het is om christen en om mens te zijn in de hectiek van vandaag de dag. 

Upgrade
Een kring van mensen  met een druk leven, die ook de verdieping zoeken. Upgrade komt elke eerste dinsdagavond van de maand bij elkaar. We beginnen de avond met kort een rondje te maken hoe het met iedereen gaat. Daarna zoeken we de verdieping aan de hand van een boek, waar een bijbeltekst of thema uit de Bijbel centraal staat. Het stiltedagboek van Mirjam van der Vegt is een voorbeeld van een boek dat we graag gebruiken. Je bent van harte welkom (eens) aan te sluiten.

Schatgraven
Schatgraven is een gespreksgroep voor ouderen die onderleiding van een gespreksleider aan de hand van een boek in gesprek gaat over een geloofsthema. Eens per maand komt de groep op vrijdagochtend bij elkaar in de Wijkplaats.

Dante
Dit is een kring van gemeenteleden die eens per maand  bijeenkomen en samen zoeken hoe ze het geloof in hun dagelijks leven kunnen integreren. Hierbij laten zij zich  inspireren door Moderne profeten.

Mama Pniël 
Een gespreksgroepen voor jonge ouders. Samen bespreken ze hun ervaringen en vragen over de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Zoektocht
In de gesprekskring Zoektocht laten we ons leiden door een samen gekozen boek om richting of antwoord te vinden op vragen in ons geloofsleven. Het is boeiend van elkaar te horen hoe verschillend we soms denken, van elkaar te leren en elkaar te respecteren. We komen een keer per maand bij elkaar bij een van de kringleden thuis ( 7 - 8 keer per jaar). Hartelijk welkom als je ook zoekend bent.


De Bijbel BinnensteBuiten
Door middel van allerlei creatieve werkvormen duiken de deelnemers in een Bijbelgedeelte om zo verborgen schatten op te diepen. De kring staat onder leiding van onze predikant Mariska van Beusichem. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om mee te doen. Iedereen die nieuwsgierig is naar de Bijbel is welkom. De bijeenkomsten vinden plaats op een doordeweekse avond van 20.00 u tot 21.30 u in de Wijkplaats. De data worden door middel van een datumprikker met de deelnemers afgestemd. Meedoen is gratis. Wilt u meer weten of u aanmelden? Gebruik dan deze link: Contact - Kerk Utrecht West.

terug