Kerkdiensten weer toegankelijk!

Nu de maatschappij weer op veel vlakken opengaat zetten wij als kerk onze deuren ook weer open voor de gemeenteleden (vanaf 30 januari). We zijn blij en dankbaar dat dit weer mogelijk is! We proberen ook zo snel mogelijk weer kindernevendienst en crèche te organiseren.

We blijven ons wel aan een aantal maatregelen houden om verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken,. Hiermee volgen we de adviezen van de overheid en de PKN op. Het gaat voor onze gemeente om de volgende maatregelen:

  • We zullen extra ventileren, dus het advies is om warme kleding aan te doen.
  • Gemeentezang beperken we tot twee liederen per dienst, en het verzoek is om ingetogen te zingen.
  • Voorzang mag, echter er zal niet elke dienst een voorzanger zijn.
  • Om afstand te bewaren is het maximaal aantal bezoekers ongeveer 30. Opgeven is niet nodig, omdat de ervaring leert dat veel mensen het prettig vinden om de dienst online te volgen, en het aantal bezoekers in de afgelopen maanden laag is geweest. Bij bijzondere diensten, waarin we veel bezoek verwachten, zullen we wel vragen om aan te melden voor de dienst.
  • Koffiedrinken mag weer, maar we blijven hierbij zitten, verdeeld over de kerkzaal en koffieruimte. De koffie wordt gebracht.