Iedereen is welkom en we gaan weer zingen

Wat hebben we ernaar verlangd weer als gemeente samen te komen, zonder beperking van het aantal kerkgangers èn weer met z’n allen de lofzang gaande te houden! We zijn dan ook dankbaar dat we die kant weer op kunnen. Daarbij gaan we als volgt te werk.

In de kerkzaal worden de stoelen wel uit elkaar gezet maar de 1,5 meter afstand laten we los en daarmee is er dus voor ieder die dat wil plek in de Wijkplaats. Voor mensen die nog wel 1,5 meter afstand willen houden, staan stoelen klaar in de koffieruimte. Hier zorgen de openslaande ramen voor voldoende ventilatie.

We gaan weer zingen als gemeente! Dit voeren we gefaseerd in: zondag 10 oktober zingen we met elkaar het slotlied, de andere liederen worden door voorzangers gezongen. De week erop kerken we in het Stadsklooster (voormalige Antoniuskerk) waar we als gemeente alle liederen weer meezingen. De weken daarna is het plan om het aantal liederen dat de gemeente zingt steeds verder uit te breiden; daarnaast leveren ook voorzangers een bijdrage. Hierbij houden we de coronacijfers goed in de gaten en stellen het plan zo nodig bij.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij het koffie/theedrinken in de koffieruimte.

Het kan gebeuren dat iemand, die op zondag in de kerk was, naderhand besmet blijkt te zijn met corona. Aan deze mensen vragen we dit te melden bij de scriba. Mochten mensen die in de kerk zijn hierover geïnformeerd willen worden, dan kunnen zij hun contactgegevens achterlaten, zodat ze bereikt kunnen worden. Wij zien uit naar mooie vieringen met elkaar!