ONLINE Witte Donderdag (Schrift & Tafel)

Event details

  • donderdag | 9 april 2020
  • 19:30 - 20:30
  • alleen ONLINE

We denken aan Jezus die voor het laatst maaltijd hield met zijn leerlingen, hun voeten waste, waarna hij gevangen genomen werd. In de dienst zal met een heel klein groepje het avondmaal worden gevierd. Wij hopen dat u ervaart dat wij dit in verbondenheid met u doen.

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0409”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente). Daarnaast is er de 40dagentijd-collecte voor de Voedselbank. Ook hiervoor kunt u geld overmaken naar bovengenoemde bankrekening, o.v.v. “voedselbank”.