Witte Donderdag (Schrift & Tafel)

Event details

  • donderdag | 14 april 2022
  • 19:30 - 20:30
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal, ingesteld door Jezus aan de vooravond van zijn dood.

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0414”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / wijkgemeente). U kunt ook de collectefunctie in de kerk-app gebruiken!

De derde collecte is voor het 40dagentijdproject: giften op dezelfde rekening o.v.v. “Libanon”.