Utrecht Lezing: Joden en Jodendom

Event details

  • woensdag | 28 oktober 2015
  • 14:00 - 16:00
  • Parc Transwijk, Hof van Transwijk, Utrecht

Op 28 oktober bespreekt Prof. dr. Irene Zwiep het onderwerp “Joden en Jodendom: het uitverkoren volk?”

De Joden staan bekend als het volk van het boek, het Hebreeuws, hun hoofdstad Jeruzalem en als uitverkoren volk. Hun geschiedenis wordt in verband gebracht met het getto, maar ook met geldzucht, zelfhaat en humor.

Hoe zijn deze ideeën ontstaan en wie konden van deze “joodse clichés” goed gebruik maken?

In deze Lezing bekijken we hoe Joden en niet-Joden met de heersende opvattingen zijn omgegaan en hoe ze de loop van de geschiedenis hebben bepaald. En vooral welke rol speelt het meest omstreden cliché: de joodse uitverkorenheid. Welke betekenis moeten we daaraan toekennen bij oordelen en vooroordelen in een geschiedenis van antisemitisme en filosemitisme (joodsgezindheid)

Prof dr. Irene Zwiep is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en cultuur.

De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken. Iedereen is hartelijk welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur