Startzondag

Event details

  • zondag | 5 september 2021
  • 10:00 - 12:30
  • ONLINE, in huiskamers en (beperkt) in de Wijkplaats

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

We willen deze STARTZONDAG de dienst in kleine groepjes samen bekijken bij gemeenteleden thuis. Hoe u zich kunt aanmelden als gastgezin of gast staat in de Nieuwsbrief.

Na afloop van de dienst blijven we natuurlijk koffiedrinken in de huiskamers en in de Wijkplaats!

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen –¬†rechtstreeks of op een later moment – op de website¬†kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0905”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / wijkgemeente).

Een aantal gemeenteleden (maximaal 30) kan de dienst ‘live’ bijwonen in de Wijkplaats.