Startzondag

Event details

  • zondag | 13 september 2020
  • 10:00 - 11:30
  • ONLINE / bij gemeenteleden thuis

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

De STARTZONDAG is dit jaar anders dan anders vanwege de Corona-maatregelen. Toch proberen we het nieuwe kerkelijke seizoen zoveel mogelijk met elkaar af te trappen. Bijvoorbeeld door deze dienst in kleine groepjes samen te beleven. Zie de uitnodiging in de Nieuwsbrief.

In deze dienst wordt Sara bevestigd als ouderling (voorzitter van de kerkenraad), worden Dorien en Joke herbevestigd voor een tweede termijn als diaken/ouderling en neemt Geerte afscheid als diaken.

Deze kerkdienst is via internet te volgen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0913”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & jeugdwerk Protestantse Kerk).