Presentatie financiële stand van zaken

Event details

  • zondag | 7 februari 2016
  • 11:15 - 12:00
  • Johannes Camphuysstraat 101, Utrecht

Komende zondag houden de kerkrentmeesters weer een presentatie over hoe we er als wijkgemeente financieel voorstaan. Daarbij zal onder andere ingegaan worden op de cijfers 2015 en de Actie Kerkbalans 2016. De presentatie vindt na afloop van de dienst plaats. Iedereen van harte welkom!