Paasjubel (Domplein)

Event details

  • zondag | 17 april 2022
  • 06:15 - 07:30
  • Domplein, Utrecht

Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan!

We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalenaklok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend geluid draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht!