ONLINE Witte Donderdag (Schrift & Tafel)

Event details

  • donderdag | 1 april 2021
  • 19:30 - 20:30
  • ALLEEN ONLINE

We denken aan Jezus die voor het laatst maaltijd hield met zijn leerlingen, hun voeten waste, waarna hij gevangen genomen werd.

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

In de dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. U kunt dit thuis meevieren met eigen brood en wijn OF de diaconie kan brood en wijn bij u thuisbezorgen (vooraf aanmelden s.v.p.).

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0401”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente). Daarnaast is er de 40dagentijd-collecte voor KIVA. Ook hiervoor kunt u geld overmaken naar bovengenoemde rekening, o.v.v. “KIVA categorie 1/2/3/4/5/6”.

Vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.