ONLINE kerkdienst (PASEN)

Event details

  • zondag | 4 april 2021
  • 10:00 - 11:30
  • ALLEEN ONLINE

In deze feestelijke dienst vieren we de opstanding van de Heer!

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem, m.m.v. onze eigen muziekgroep

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0404”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (Kerk in Actie – werelddiaconaat & wijkgemeente).

Vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.