ONLINE kerkdienst (gedachtenisdienst)

Event details

  • zondag | 22 november 2020
  • 10:00 - 11:30
  • ONLINE

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) gedenken we gemeenteleden (en anderen), die dit jaar zijn overleden.

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. In de Wijkplaats zelf is helaas slechts ruimte voor een klein aantal gemeenteleden.
De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “1122”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & pastoraat).