ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 21 juni 2020
  • 10:00 - 11:15
  • alleen ONLINE

Voorganger: ds. Nellie van Voornveld

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

In deze dienst willen we ook de thuis meekijkende gemeenteleden af en toe in beeld brengen. Zie de instructies in de Nieuwsbrief.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0621”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (Kerk in Actie – werelddiaconaat & wijkgemeente).