ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 9 januari 2022
  • 10:00 - 11:30
  • ALLEEN ONLINE

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

In deze dienst worden twee ambtsdragers (her)bevestigd.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0109”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (diaconaal buurtwerk: Johannes in de wijk / wijkgemeente). Of u kunt de collectefunctie in de kerk-app gebruiken natuurlijk!

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.