ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 11 april 2021
  • 10:00 - 11:00
  • ALLEEN ONLINE

Voorganger: ds. Gerben van Manen

Deze kerkdienst kunt u alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0411”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / pioniersplekken).

Vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.