Huiskamer kerkdienst

Event details

  • zondag | 8 november 2020
  • 10:00 - 11:15
  • ONLINE

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. In de Wijkplaats zelf is helaas slechts ruimte voor een klein aantal gemeenteleden (vol is vol).

We willen deze zondag de dienst in kleine groepjes samen bekijken bij gemeenteleden thuis. Tijdens de dienst wordt concreet verbinding gemaakt met deze huiskamers. Voor kinderen is er een huiskameractiviteit. Hoe u zich kunt aanmelden als gastgezin of bezoeker staat in de Nieuwsbrief.

De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “1108”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (diaconaal buurtwerk in Utrecht – inloophuizen & jeugdwerk Protestantse Kerk).