ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 19 juli 2020
  • 10:00 - 11:15
  • ONLINE

Voorganger: Eva Bruggeman

Deze kerkdienst kunt u kunt via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0719”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente).