oecumenische dienst (Dominicuskerk)

Event details

  • 25 september 2022
  • 10:00 - 11:30
  • Dominicuskerk, Händelstraat

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem e.a.

In het kader van de jaarlijkse Vredesweek vieren we vandaag samen met de parochianen uit de Dominicuskerk en de Antoniusgemeenschap. De dienst is in de Dominicuskerk.

De kerkdienst is misschien ook via internet bij te wonen – rechtstreeks of op een later moment – via het youtube kanaal van de Dominicuskerk.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0925”. Er is deze week één collecte; het doel wordt nog bekend gemaakt. U kunt ook de collectefunctie in de kerk-app gebruiken!