Kerstnachtdienst

Event details

  • vrijdag | 24 december 2021
  • 22:00 - 23:30
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

We gedenken de geboorte van Jezus in de Kerstnacht.

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u binnenkort hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1224”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente).