ONLINE kerstnachtdienst

Event details

  • donderdag | 24 december 2020
  • 22:00 - 23:30
  • ALLEEN ONLINE

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

We gedenken de geboorte van Jezus in de Kerstnacht.

Muzikale medewerking: Maurits (piano), Agnes (fluit), Nynke (zang), Coba (citer). De muziek begint al een tiental minuten vóór 22.00 uur, dus kom vroeg (online)!

Deze kerkdienst kunt u alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “1224”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente).

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.