kerkdienst (Parc Transwijk)

Event details

  • zondag | 31 juli 2022
  • 10:30 - 11:30
  • Parc Transwijk, Hof van Transwijk

Voorganger: ds. Jan Erik Riemens

Vandaag gaan we op bezoek in Parc Transwijk. De dienst begint pas om 10.30 uur. Na afloop wordt er koffie gedronken.

Deze kerkdienst kunt u NIET via internet meevieren.

Collectedoelen: (1) wijkdiaconie, (2) wijkgemeente. Zie de toelichting in de Nieuwsbrief.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0731” (dit wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen). U kunt ook de collectefunctie in de kerk-app gebruiken!

De collecte in de viering in Parc Transwijk is voor de wijkdiaconie.