ONLINE kerkdienst (Palmpasen)

Event details

  • zondag | 5 april 2020
  • 10:00 - 11:15
  • alleen ONLINE

We lezen over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen rijdt. Dit jaar missen we de vrolijke optocht van kinderen met palmpasenstokken. De kinderen gaan wel thuis aan de slag om een mooie stok te maken.

De voorganger is ds. Mariska van Beusichem.

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u nu alvast downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0405”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & jeugdwerk van de Protestantse Kerk). Daarnaast is er de 40dagentijd-collecte voor de Voedselbank. Ook hiervoor kunt u geld overmaken naar bovengenoemde bankrekening, o.v.v. “voedselbank”.