kerkdienst (Antoniuskerk)

Event details

  • zondag | 17 oktober 2021
  • 10:00 - 11:15
  • Antoniuskerk (Kanaalstraat 200)

Deze dienst is in de Antoniuskerk!

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem, Tejo van der Meulen

De dienst is vandaag in de Antoniuskerk, zodat veel mensen de dienst kunnen bezoeken terwijl we toch de anderhalve-meter-regel respecteren – èn we kunnen zingen! We vieren samen met de parochianen.

De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden (dit keer in de vorm van een boekje).

De kerkdienst is deze keer NIET via internet bij te wonen op de website kerkdienstgemist.nl.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1017”. Het geld wordt verdeeld in drieën: Voedselbank / Antoniusgemeenschap / ‏PGU collectedoelen (Kerk in Actie werelddiaconaat + wijkgemeente).