HEMELVAART experience

Event details

  • donderdag | 5 mei 2016
  • 10:00 - 12:00
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101, 3531 SE Utrecht

hemelvaart2016

Dit jaar valt Hemelvaart samen met Bevrijdingsdag en dus met het straatfeest van Lombok!

De Wijkplaats is de hele dag open. Van 10.00 tot 12.00 uur is er een ‘dienst’, die iedereen naar eigen wens kan invullen. De vier basisbestanddelen van een normale kerkdienst – lofprijzing, woord, gebed en gaven – zijn verdeeld over de grote zaal. De gangpaden verrassen ons: het zijn kledingkasten. Wie wil kan iets moois uitzoeken en kopen. Ook is er gedurende de hele experience ruimte voor ontmoeting bij een kopje thee/koffie en evt. een stuk taart. In de koffieruimte is een kinderhoek, waar gekleurd en geknutseld kan worden.

De vier ‘ruimten’ zijn:

MUZIEK
In de muziekruimte vinden we onze organist, en verschillende muziekbundels. De organist speelt liederen over vrijheid, maar het is evengoed mogelijk om hem te vragen bepaalde liederen te spelen die je hart raken.

BIJBEL
In de ruimte rond de Bijbel zal de predikant uitleg geven over het tekstgedeelte van de Hemelvaart. Hij doet dit vier keer, in een korte overdenking van 5 minuten. Als de muziek klinkt gaan we zelf met de tekst aan de slag. In gesprek met elkaar, of in eigen overpeinzingen. De predikant blijft beschikbaar voor gesprek.

GEBED
In de gebedsruimte zijn verschillende mogelijkheden om in gesprek te gaan met God. Zo is er een kruis, waar je op mag spijkeren wat je niet meer mee wilt nemen. Er is een gebedsdoos waar je jouw gebeden in kan doen – een ander bidt namen jou. Er is ruimte om een kaars aan te steken en te verstillen. De wereld komt in beelden op ons af, en doet ons bidden om ontferming. Maar gewoon zitten en luisteren mag hier natuurlijk ook.

DELEN
In de ruimte van het delen komen we in aanraking met de breedte van het diaconale werk van de gemeente. Wat zit er nu eigenlijk in een voedselpakket van de voedselbank? Hoe kunnen we de ander helpen? Ook kun je hier gaan zitten om brieven te posten voor mensen in nood (Amnesty, Open Doors). We geven geld aan goede doelen, en voelen ons hartelijk betrokken op de wereld.

programma5mei