kerkdienst

Event details

  • zondag | 9 oktober 2022
  • 10:00 - 11:15
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl.

Collectedoelen: (1) diaconaal buurtwerk: Het Knooppunt, (2) Protestantse Kerk – missionair werk. Zie de toelichting in de Nieuwsbrief.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1009” (dit wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen). U kunt ook de collectefunctie in de kerk-app gebruiken!