kerkdienst

Event details

  • zondag | 14 augustus 2022
  • 10:00 - 11:00
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Kees Jan Rodenburg

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl.

Collectedoelen: (1) Kerk in Actie – zending, (2) wijkgemeente. Zie de toelichting in de Nieuwsbrief.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0814” (dit wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen). U kunt ook de collectefunctie in de kerk-app gebruiken!