ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 19 december 2021
  • 10:00 - 11:15
  • ONLINE

Voorganger: ds. Wim Vermeulen

Het is de laatste zondag van de Advent. Het Kerstfeest komt steeds dichterbij!

Deze kerkdienst kunt u alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1219”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / jeugdwerk Protestantse Kerk). Of u kunt de collectefunctie in de kerk-app gebruiken natuurlijk!

Bovendien heeft de diaconie een Adventsactie voor COVAX. Ook hieraan kunt u bijdragen op bovengenoemd rekeningnummer o.v.v. “Covax” of in de kerk-app.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het NIET mogelijk de viering in de Wijkplaats zelf bij te wonen.