kerkdienst

Event details

  • zondag | 12 december 2021
  • 10:00 - 11:15
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Pieter Goedendorp

Het is de derde zondag van de Advent. We zijn op weg naar het Kerstfeest!

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1212”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (voedselbanken in Utrecht / wijkgemeente). Of u kunt de collectefunctie in de kerk-app gebruiken natuurlijk!

Bovendien heeft de diaconie een Adventsactie voor COVAX. Ook hieraan kunt u bijdragen op bovengenoemd rekeningnummer o.v.v. “Covax” of in de kerk-app.