kerkdienst, Schrift & Tafel

Event details

  • zondag | 24 oktober 2021
  • 10:00 - 11:00
  • de Wijkplaats, Joh. Camphuijsstraat 101

Voorganger: ds. Jeannet van Doorn

In deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Deze kerkdienst kunt u ook via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via¬†rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “1024”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / oecumene in Utrecht).