kerkdienst

Event details

  • zondag | 1 augustus 2021
  • 10:00 - 11:00
  • ONLINE en (beperkt) in de Wijkplaats

Voorganger: Hester van Dam – Pieters

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU Utrecht-West” o.v.v. “0801”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / wijkgemeente).

Een aantal gemeenteleden (maximaal 30) kan de dienst ‘live’ bijwonen in de Wijkplaats zelf.