kerkdienst (Antoniuskerk)

Event details

  • zondag | 11 juli 2021
  • 10:00 - 11:15
  • Antoniuskerk, Kanaalstraat 200

Deze dienst is in de Antoniuskerk!

Er is ruimte voor iedereen; de muziekgroep verzorgt de zang. De dienst begint gewoon om 10.00 uur.

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

In deze dienst nemen enkele kinderen (uit groep 8) afscheid van de kindernevendienst.

Het is nog niet bekend of de kerkdienst ook via internet te volgen zal zijn. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0711”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (diaconaal buurtwerk: Knooppunt / wijkgemeente).