kerkdienst

Event details

  • zondag | 16 mei 2021
  • 10:00 - 11:00
  • ONLINE en (beperkt) in de Wijkplaats

Voorganger: ds. Ellen Verheul

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0516”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (diaconaal buurtwerk: de Wijkplaats / wijkgemeente).

Een klein aantal gemeenteleden kan de dienst ‘live’ bijwonen in de Wijkplaats zelf (vooraf aanmelden!).