ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 26 april 2020
  • 10:00 - 11:15
  • alleen ONLINE

Voorganger: ds. Mariska van Beusichem

In deze dienst wordt Erik Pijper herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester en Lisa Fokkema-Mulder als diaken.

Deze kerkdienst kunt u kunt alleen via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0426”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie & wijkgemeente).