ONLINE kerkdienst

Event details

  • zondag | 22 maart 2020
  • 10:00 - 11:15
  • alleen ONLINE

Vanwege de maatregelen rond het Corona-virus kunnen we niet in de Wijkplaats samenkomen, maar er is wel een kerkdienst, die via internet wordt uitgezonden. De voorganger is ds. Mariska van BeusichemU kunt de dienst thuis rechtstreeks meebeleven via kerkdienstgemist.nl (net als op een ‘gewone’ zondag). Mocht de website op dat moment te druk zijn, dan kunt u de dienst ook op een later moment terugkijken.

Het is de vierde zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag heet ‘Laetare’, wat betekent ‘Verheugt u’. Midden in het lijden dringt al iets van het licht van Pasen door. Een bijzondere zondag om juist in deze tijd van Corona-virus bij stil te staan!

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70RABO 03944 35230 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0322”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (kerkdiensten in de zorgcentra in Utrecht & wijkgemeente).

Daarnaast is er de 40dagentijd-collecte voor de Voedselbank. Ook hiervoor kunt u geld overmaken naar bovengenoemde bankrekening, o.v.v. “voedselbank”.