Huiskamer kerkdienst, Schrift & Tafel

Event details

  • zondag | 6 juni 2021
  • 10:00 - 11:15
  • ONLINE, in huiskamers en (beperkt) in de Wijkplaats

Voorganger: ds. Kees Jan Rodenburg

Deze kerkdienst kunt u via internet bijwonen – rechtstreeks of op een later moment – op de website kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de dienst kunt u hier downloaden.

In deze dienst vieren we samen – in de Wijkplaats èn thuis – het Heilig Avondmaal.

We willen deze zondag de dienst in kleine groepjes samen bekijken bij gemeenteleden thuis. Hoe u zich kunt aanmelden als gastgezin of gast staat in de Nieuwsbrief.

U kunt bijdragen aan de digitale collecte via rekeningnummer NL70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. “PGU wijk Utrecht-West” o.v.v. “0606”. Het geld wordt 50/50 verdeeld over de twee collectedoelen (wijkdiaconie / wijkgemeente).

Een klein aantal gemeenteleden kan de dienst ‘live’ bijwonen in de Wijkplaats zelf (vooraf aanmelden!).