Een kerk is één van de weinige organisaties die een leven lang meegaat: op alle grote kruispunten van het leven kan en wil de kerk aanwezig zijn.

Zoek je een kerk in Utrecht om je (kind) te laten dopen, te trouwen, belijdenis te doen of voor een begrafenis? Op deze pagina lees je meer over deze bijzondere momenten en de de rol die wij hierin voor jou kunnen spelen.

doopDopen is iets bijzonders. Met de doop verbinden we ons met al die mensen die door de eeuwen heen zich hebben laten dopen. Het is het teken van de mens die bij Gods volk hoort: je bent een kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk. De doop is het teken van Gods liefde en trouw. In wijkgemeente Utrecht-West zijn we vooral bekend met de kinderdoop, maar ook als volwassene ben je van harte welkom om je te laten dopen wanneer je kiest voor een leven met God. Daarnaast is het bij ons ook mogelijk je kind op te dragen aan God.

Hoe gaat dat, dopen in wijkgemeente Utrecht-West? Voorlopig organiseren we als kerk vier doopdiensten per jaar. Deze vinden plaats op de zondagochtend om 10:00 uur in de Wijkplaats in de wijk Lombok. Er is een maximum aan dopelingen per dienst – anders past het helaas niet in ons gebouw. En natuurlijk wil je dat al je familie en vrienden erbij kunnen zijn! Geef als ouder(s) dus op tijd aan dat je je kind wilt laten dopen. Voorafgaand aan de doopdienst heb je, als doopouders, een of meerdere keren een gesprek met de predikant. Als er meerdere dopelingen zijn, zal de dienst met elkaar worden opgesteld.

Wil je je (kind) laten dopen in de Wijkgemeente Utrecht-West? Neem dan contact op .

 

trouwVoor veel stellen is de trouwdag niet compleet zonder kerkelijke zegen! Als gelovigen zeggen we dat trouwen alles met God te maken heeft: hij heeft liefde en trouw ‘uitgevonden’. Geen wonder dat je een kerkdienst wil op je trouwerij: zonder hem is het niet compleet. In een kerkdienst leg je de keuze voor elkaar bij God, beloof je trouw aan elkaar, en ontvang je zijn zegen.

Hoe gaat dat, trouwen in Wijkgemeente Utrecht-West? Als wijkgemeente nodigen we stellen van harte uit om bij ons hun huwelijk – al dan niet op locatie – te laten inzegenen. Aan een trouwplechtigheid gaan een aantal gesprekken met de predikant vooraf, waarin je met elkaar kennismaakt en samen spreekt over de betekenis van het huwelijk en de invulling van de dienst.

Willen jullie een dominee die betrokken is bij de Wijkgemeente Utrecht-West vragen om jullie huwelijk in te zegenen? Of willen jullie hier meer informatie over? Neemt u dan contact op.

Niemarouwnd leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, hem behoren wij toe.”

Het verlies van een dierbare is iets wat niemand mee hoopt te maken, maar wat ons allemaal overkomt. Wat is een waardig afscheid hierbij belangrijk! De kerk wil er ook zijn in dagen van rouw. In een afscheidsdienst klinken woorden van hoop en troost uit de bijbel, en wordt het leven van de overledene in het licht van de eeuwige geplaatst. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Alle betrokken leden van wijkgemeente Utrecht-West kunnen indien gewenst hun uitvaart laten begeleiden door één van onze predikanten. Maar ook wanneer de overledene niet (meer) betrokken was bij onze gemeenschap kunnen zij met u meedenken en adviseren. Neem gerust contact met hen op.

belijden copyDoop en belijdenis gaan hand in hand: we dopen in het vertrouwen en de hoop dat men later zelf voor een leven met God kiest, en bij een belijdenis denken wij terug aan het moment van dopen. ‘Belijdenis doen’ is iets niet iets wat je doet ‘omdat het hoort.’ Wanneer je belijdenis doet, doe je dit vanuit de overtuiging dat een leven met God het mooiste leven is voor jou. Je geloof belijden, dat is zoiets als zeggen waar je je vertrouwen op stelt, wat je leven zin geeft. Het is een feest, dat heel de wereld weten mag: jij hoort bij God, en wilt hem dienen.

Hoe gaat dat, belijdenis doen bij wijkgemeente Utrecht-West? In onze gemeente is er elk jaar een belijdeniskring. Deze wordt aangekondigd op deze site, de nieuwsbrief en Facebook. Dit zijn een aantal avonden rond een thema, waarin we samen het geloofsgesprek willen voeren. Interesse? Laat dit dan weten.