De Eerste Dag – gedicht op Goede Vrijdag

 

gebed van Maria

Je bent leeg
Geliefd kind van mij
Er is niets over van wie je was
dan een zak vol ongebroken botten
ledematen die meebewegen
als de lans in je zij verdwijnt
bloed en water
zonder Geest.

Je ogen
eens vol liefde
staren zielloos langs me heen
Je hart
dat ooit in mij klopte
blijft onbewogen nu ik huil
en schreeuw
dat ik dit had moeten zijn

En in de Godverlaten stilte
zie ik je verminkte handen
niet in staat mijn hand te vatten
niet in staat te genezen
niet in staat te zegenen
niet meer

Ik staar naar je omhoog
onwillekeurig hoop ik op een wonder
en ik bid
dat God niet onbewogen blijft

En dan verlang ik ineens hevig naar
de eerste dag

de eerste aanblik
van jouw nieuwe lichaam
geschapen voor de eeuwigheid
geboren uit Gods hart

De eerste dag
van een nieuw leven

 

Pim Brouwer, maart 2016