Kerkdiensten weer alleen ONLINE

Naar aanleiding van de (vanwege de omicronvariant) aangescherpte coronamaatregelen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om de kerkdiensten per direct (zondag 19 december) weer volledig online te houden. U kunt de dienst dus NIET bijwonen in de Wijkplaats, maar de viering wel volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1271/events. Er is dus ook geen...

Lees verder

Helaas toch weer beperkingen

Vanwege de oplopende coronacijfers zien wij ons als kerk, in navolging van de overheidsregels, helaas genoodzaakt de maatregelen weer wat aan de scherpen. Dat betekent dat vanaf aanstaande zondag 14 november: een mondkapje wordt gedragen als we lopen in het kerkgebouw de stoelen op 1,5 meter van elkaar komen te...

Lees verder

Iedereen is welkom en we gaan weer zingen

Wat hebben we ernaar verlangd weer als gemeente samen te komen, zonder beperking van het aantal kerkgangers èn weer met z’n allen de lofzang gaande te houden! We zijn dan ook dankbaar dat we die kant weer op kunnen. Daarbij gaan we als volgt te werk. In de kerkzaal worden...

Lees verder

Lichte versoepeling kerkdiensten

Zondag 20 juni hebben we voor het eerst weer koffie gedronken na de dienst. Het was heel plezierig elkaar op deze manier te ontmoeten. Ook de komende weken is dit weer mogelijk. Hoewel er versoepelingen zijn, is het virus helaas nog niet weg en blijft voorzichtigheid geboden. Besloten is dat...

Lees verder

Kerkdiensten weer (beperkt) toegankelijk

Vanaf zondag 2 mei kunnen gemeenteleden die dit willen de kerkdienst weer bijwonen in de Wijkplaats. We volgen hierbij de adviezen van de Protestantse Gemeente Utrecht. De situatie is nog steeds zorgelijk en daarom zijn er de volgende maatregelen:  maximaal 30 mensen in totaal (inclusief medewerkers), we houden anderhalve meter...

Lees verder

Veertigdagenkalender

Petrus, het magazine van de Protestantse Kerk, biedt een Veertigdagenkalender, waarin u elke dag een vakje kunt openen met overdenkingen, gebeden en leuke extra’s. Als deze kalender hierboven niet zichtbaar is, volg dan deze link.

Lees verder

Kerkdiensten alleen ONLINE

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het momenteel NIET mogelijk de kerkdiensten in de Wijkplaats zelf bij te wonen. We realiseren ons dat veel mensen juist erg uitkijken naar het samenzijn en dit dus als een groot gemis ervaren. Gelukkig is er wel een alternatief voorhanden. U kunt de vieringen – rechtstreeks...

Lees verder

Adventskalender

Op de eerste adventszondag is een adventskalender uitgedeeld. Dit is een uitgave van Petrus, het magazine (en website) van de Protestantse Kerk. De kalender bevat teksten, gedichten, activiteiten, enz. voor elke dag van de adventstijd. Er hoort ook een online adventskalender bij:

Lees verder

Nieuws over de kerkdiensten

De kerkenraad is blij u te kunnen laten weten dat er – na de geslaagde startzondag – de komende periode meer gelegenheden komen waarbij gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. In de maanden oktober, november en december is de kerkdienst van de wijkgemeente eens per maand om 12.00 uur in de Antoniuskerk...

Lees verder

Try-out kerkdiensten met 15 personen

De kerkenraad heeft onderzocht hoe we in coronatijd in de Wijkplaats op een veilige manier kunnen kerken. Rekening houdend met overheidsvoorschriften en kerkelijke protocollen is er een weldoordacht plan gemaakt. Dit plan gaan we nu eerst uitproberen. Daarom staan op 2 en 16 augustus try-outs gepland van diensten met 15...

Lees verder